Ty�ryhm�t

Suunnittelu- ja toimintatyöryhmä:

Leonie Hohenthal-Antin           puheenjohtaja
Seppo Pajukari  varapuheenjohtaja
Pirkko Kampman

jäsen

Tuula Karttunen jäsen
Salme Viljanen jäsen
 Petri Pietiläinen  jäsen
 Leena Linnalaakso  jäsen
   

 

Verkkotyöryhmä:

Varpu Vistala (puheenjohtaja)

Leonie Hohenthal-Antin (sihteeri)

Pirkko Kampman

Työryhmään kutsutaan ulkopuolisia asiantuntijoita.
Työryhmän tehtävänä on huolehtia verkostoitumisesta sekä kansainvälisellä että kansallisella ja alueellisella tasolla kehitettäessä muistelutyön luovia menetelmiä.