Muistojen Talon taustaa

Muistojen Talon mallina on Lontoossa sijaitseva Age Exchange  Reminiscence Centre, joka on ensimmäinen kansainvälisesti tunnettu muistelutyön luovien menetelmien kehittämiskeskus. Englannissa kuten USA:ssa  muistelun terapeuttinen, opetuksellinen ja kulttuurinen käyttö on jo pitkään ollut vakiintunut osa vanhustyön menetelmäarsenaalia. Age Exchange avattiin jo 1987 Lontoon Blackheathissa.

Muistojen TaloKotkalaissyntyinen yhteiskuntatieteiden tohtori Leonie Hohenthal–Antin tutustui ensimmäisen kerran Age Exchangeen ja sen toimintaan keväällä 2000 tehdessään väitöskirjaa senioriteatterista. Keväällä 2002 Hohenthal–Antin kertoi Age Exchangen toiminnasta silloiselle Kotkan kulttuuritoimenjohtajalle, Taina Rasille. Rasi kiinnostui ajatuksesta ja näki sen tulevaisuuden hankkeena, koska eläkeläisten määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan.  Kesällä 2002 he olivat uudelleen yhteydessä asian tiimoilta, koska Age Exchange /Reminiscence Centre -keskuksen johtaja Pam Schweitzer oli tulossa Kotkaan vierailulle.

Age Exchangen johtaja Pam Schweitzer vieraili 30.8.2002 Kotkassa. Vierailun yhteydessä järjestettiin tilaisuus, jossa Pam Schweitzer esitteli keskuksen toimintaa sekä kulttuuri- että sosiaali- ja terveystoimen edustajille.  Heidän mielestä idea oli hyvä. Schweitzer totesi Kotkan tarjoavan sopivan ympäristön samantyyppisen keskuksen perustamiselle. Vastaavantyyppisiä keskuksia Pohjoismaissa on muuan muassa Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa.  Suomessa Muistojen Talo -projekti on kulttuurisen vanhustyön edelläkävijä; vastaavaa muistelutyöhön keskittynyttä aktiviteettiä muualla Suomessa ei vielä tällä hetkellä ole toiminnassa.

Muistojen Talo aloitti toimintansa 6.3.2005 maaherran talona tunnetussa puutalossa Kotkansaarella Merikatu 3:ssa.