Hankkeen suomalaisena partnerina toimii Muistojen Talon Kannatusyhdistys ry, ainoana Pohjoismaista. Oppimiskumppanuuden tarkoituksena on tukea muistisairaan omaishoitajia ja perehdyttää heitä luovan muistelutyön tarjoamiin mahdollisuuksiin omaisten välisen kommunikoinnin edistämiseksi, identiteetin vahvistamiseksi sekä yhteiskunnallisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hankkeessa hyödynnetään taidelähtöisiä muistelutyön menetelmiä, joista Muistojen Talolla on VOIMAA MUISTOISTA –Eurooppa projektin (2004-2010) tuottamaa kokemusta ja tietotaitoa.

 

LUOVUUTTA JA VERTAISTUKEA. Perheet kokoontuvat joka toinen keskiviikko Muistojen Talolla muistelemaan luovasti. Ohjaajat ovat luovan muistelun asiantuntijoita, apuohjaajat ovat vanhustyön ammattilaisia ja opiskelijoita. Tapaamiskerrat etenevät temaattisesti elämänkaarimallin mukaan. Yhteisiä muistoja herätellään erilaisten ”muistiherättäjien”, kuten kuvan, piirtämisen ja maalaamisen, musiikin, äänen, laulun, liikkeen, draaman, esineiden ja materiaalien avulla. Omaishoitajia tuetaan näin ottamaan käyttöön uusia oppimiaan menetelmiä myös kotona omaistensa virkistämiseksi ja tukemiseksi. Omaishoitajat pitävät kokemuksistaan päiväkirjaa.

Tapaamisissa omaishoitajat tutustuvat vastaavassa elämäntilanteessa oleviin muihin omaishoitajiin. Tavoitteena on tukea omaishoitajia hoitamaan omaistaan kotona mahdollisimman pitkään. Lisäksi pyritään antamaan valmiuksia tilanteisiin, joissa kotoa on siirryttävä laitoshoitoon.

 

<< Sivu 1 Edellinen sivu  |   Lue lisää  Sivu 3 >>