Muistojen Talon kannatusyhdistys

Muistojen Talon kannatusyhdistys ry:n toiminta-ajatuksena on "muistoista ja eletystä elämästä voimaa eri sukupolvien väliseen vuoropuheluun kulttuurin keinoin".

Muistojen Talon kannatusyhdistys ylläpitää ja edistää Muistojen talon toimintaa yhteistyössä Kotkan kaupungin ja eri järjestöjen kanssa. Kannatusyhdistys on perustettu 12.2.2004.

Muistojen Talo on perustettu edistämään ja parantamaan ikäihmisten elämän laatua korostamalla heidän eletyn elämänsä arvoa uusien taiteellisten, kasvatuksellisten ja hyvinvointiaktiviteettien avulla. Muistojen Talo aloitti toiminnan 6.3.2005.

Kannatusyhdistyksen jäsenenä voi olla Muistojen talon toiminnasta kiinnostunut yritys, yksityinen henkilö, yhteisö tai yhdistys.

Jäsenmaksu:

  • Yksityishenkilöltä  =  10€ / vuosi
  • Yhteisöltä tai yritykseltä  =  100€ / vuosi

Kotkan Seudun Osuuspankki FI87 5172 0220 0676 16

 

MUISTOJEN TALON KANNATUSYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014                                            

 

Toiminta-ajatus ja tavoite

Muistojen Talon Kannatusyhdistys ry:n toiminta-ajatuksena on Muistoista ja eletystä elämästä voimaa eri sukupolvien vuoropuheluun kulttuurin keinoin. Muistojen Talo on perustettu edistämään ja parantamaan ikäihmisten elämän laatua korostamalla heidän eletyn elämänsä arvoa luovan muistelutyön avulla. Muistojen Talo tavoitteena on kehittää uusia kulttuurisen seniori- ja vanhustyön käytäntöjä ja toimintamalleja.  

Muistojen Talon Kannatusyhdistys ry on riippumaton yhdistys, joka ylläpitää ja edistää Muistojen Talon toimintaa yhteistyössä Kotkan kaupungin ja eri järjestöjen kanssa.

Muistojen Talon Kannatusyhdistys ry

Kannatusyhdistys on perustettu ja merkitty yhdistysrekisteriin vuonna 2004.

Yhdistyksessä oli vuoden 2014 lopussa 102 henkilöjäsentä ja 6 yhteisöjäsentä. Vuoden 2014 aikana yhdistykseen hyväksyttiin 8 uutta henkilöjäsentä ja yksi yhteisöjäsen, jolla on yli 100 omaa jäsentä. Jäsenmaksu oli henkilöjäseneltä 10 euroa ja yhteisöjäseneltä 100 euroa.

Vuonna 2014 kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Varpu Vistala ja varapuheenjohtajana Leonie Hohenthal-Antin. Hallituksen muina jäseninä olivat Pirkko Kampman, Eeva Linkola, Marja-Liisa Jenu, Pertti Hellgren ja Seppo Pajukari. Varajäseninä olivat Marja-Leena Tuomaala ja Satu Nuorivuori. Yhdistyksen sihteerinä toimi Heli Patama ja myöhemmin Kirsi Harju.

Hallitus piti vuoden 2014 aikana 10 kokousta.  Hallituksen kokoukset painottuivat Muistojen Talon toiminnan suuntaviivojen luomiseen ja toimintaedellytysten turvaamiseen sekä toiminnan ohjaamiseen.

Kannatusyhdistyksen vuosikokous pidettiin 27.3.2014, puheenjohtajana toimi Anneli Rauhasalo.       

Talous

Muistojen Talon Kannatusyhdistyksen kirjanpitotehtävät hoiti tilikauden 2014 tilitoimisto Eero Pukki.

Muistojen Talon Kannatusyhdistys toimii pääasiassa vapaaehtoistyön periaatteella.

Tuloja saatiin Talossa vieraileville ryhmille järjestetyistä esittelyistä ja koulutustilaisuuksista. Myynnissä oli mm. muistelutyön luovia menetelmiä käsitteleviä kirjoja sekä ompeluseuralaisten valmistamia käsitöitä ja kortteja.

Saatujen avustusten lisäksi varoja hankittiin kahvilapalveluilla, joita tarjottiin sekä ryhmille että yksittäisille kävijöille. Varoja saatiin myös erilaisten tilaisuuksien yhteydessä järjestetyistä myyjäisistä ja arpajaisista sekä kirpputoritapahtumista.

Avustukset

Vuonna 2014 avustuksia haettiin ja saatiin seuraavilta tahoilta:

Kotkan kaupungin hallinnoimista jäämistövaroista anottiin ja saatiin avustusta vuokranmaksuun 10 800 euroa.

Kotkan sosiaali- ja terveyslautakunnalta haettiin toiminta-avustusta 3 000 euroa. Yhdistykselle myönnettiin 1 500 euroa.

Taiteen edistämiskeskus myönsi 2013 Muistojen teatterille 2000 euroa. Erillisestä anomuksesta osa (1000€) avustuksesta siirtyi vuodelle 2014 kulujen painottamisen johdosta.

Työntekijät ja harjoittelijat

Muistojen Talon kahvilatoimintaa hoiti yhdistelmätuella palkattuna Iiris Hämäläinen 22.9. asti ja Elena Veselova aloitti kahvilassa työskentelyn 23.9. Tapahtumien aikana kahvilaa hoitivat suurelta osin vapaaehtoistyöntekijät. Yhdistelmätuella palkattu toimistotyöntekijä Heli Patama lopetti 30.9. ja Kirsi Harju aloitti työt 1.10.2014.

Sosionomi-opiskelija Maarit Lappalainen oli opiskeluun liittyvänä harjoittelijana 26.10. - 18.12.2014.

Suunnittelu- ja toimintatyöryhmä

Vuoden 2014 aikana Muistojen Talossa toimi suunnittelu- ja toimintatyöryhmä, joka kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Sen tehtävänä on kehittää ja edistää Muistojen Talon toimintaa siten, että tavoitteet ja keinot niihin pääsemiseen saadaan selkeästi esille. Työryhmän tehtävänä on myös ideoida ja koordinoida Muistojen Talon tapahtumia ja näyttelyitä sekä osallistua niiden järjestämiseen. Ryhmän muodostavat vapaaehtoistyötä tekevät henkilöt. Ryhmän puheenjohtajana toimi vuonna 2014 Leonie Hohenthal-Antin. Jäseninä olivat Pirkko Kampman, Tuula Klemo, Seppo Pajukari ja Varpu Vistala. Sihteerinä toimi Heli Patama ja syksystä 2014 lähtien Kirsi Harju.

Kahvila-työryhmä vastaa kahvilatoiminnasta ja sen kehittämisestä. Kahvilatyöryhmään kuului 2014 Tuula Klemo, Terttu Kunnas ja Liisa Kiiski lisäksi kahvilatyöntekijät Iiris Hämäläinen ja loppuvuoden 2014 Elena Veselova. Sihteerinä ensin Heli Patama ja sitten Kirsi Harju.  

10v-juhlatyöryhmä perustettu 22.10: Varpu Vistala, Leonie Hohenthal-Antin, Marja-Liisa Jenu, Pirkko Kampman, Satu Nuorivuori.  Sihteerinä toimi Kirsi Harju.

MuistojenTalossa tapahtunutta 2014

Muistojen talossa järjestettiin vuoden 2014 aikana monia erilaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja näyttelyjä.  Muistojen Talossa vietettiin useita ristiäisiä, ylioppilasjuhlia, rippijuhlia, syntymäpäiviä ja pikkujoulujuhlia.

Näyttelyjä oli:

8.1.-25.2. Kuvataiteilija Elena Marttilan taidenäyttely,

28.2-31.3. ”Hyvinvointia kulttuurista K 70”- valokuvanäyttely,

 10.4.-28.8. ”Kunnon vuodet - liikunnasta lystiä ennen ja nyt” – näyttely,

9.10.2014 – 19.2.2015 ”Kätelläänkö” – näyttely.

5.6. Pihakirppis

25.11. Kättelykulttuuria meillä ja muualla

28.11. Monikulttuurikeskus Myllyn joulutapahtumaan liittyen joululeivonnaispäivä

3. 12. Pikkujoulutapahtuma jäsenille.

8.12. Lucia-juhla ja joulumyyjäiset

Lisäksi useat ryhmät tulivat tutustumaan Muistojen Taloon ja sen toimintaan.

 Vierailuja mm

15.4. Etelä-Karjalan sotaorpoyhdistys, 30 henkeä

6.5. Vuosaaren eläkkeensaajat 19 henkeä

4.6. Hollolan eläkkeensaajat 

 Talossa järjestettiin myös koulutusta.

10.1. Metropolian geronomi-opiskelijat (Helsinki), 10 henkeä

12.2. Kulttuurikaverit (Mikkeli), 20 henkeä

27.5. Avainsäätiö (Lahti), 5 henkeä

05.9. Amisto (Loviisa), 20 lähihoitaja-opiskelijaa

08.9. Hanako-hyvinvointityöryhmä. 7 henkeä

09.9. Sampo (Lappeenranta), 12 lähihoitaja-opiskelijaa

17.9. Alzheimeryhdistys (Helsinki) vapaaehtoistyöntekijät

22.9. Sampo (Lappeenranta), 18 lähihoitaja-opiskelijaa

8.12. Metropolian lehtorit

Koulutus sisälsi talon toiminnan esittelyn, luovan muistelun luentoja ja työpajatoimintaa. Kouluttajina toimivat YTT Leonie Hohenthal-Antin ja THM Varpu Vistala.

Yhteensä Talolla vieraili noin 2500 kävijää.

Tämän lisäksi Muistojen Talo osallistui vuoden aikana useisiin talon ulkopuolella järjestettyihin tapahtumiin.

Tapahtumat muualla, joihin Muistojen Talo osallistui:

28.1.  Hurmaava ikä-messut, Muistojen Talon esittelypöytä

04.9. "Muistojen voima", Toivonsali. Leonie kertoi luovasta muistelutyöstä

Lisäksi Leonie kävi kertomassa talon toiminnnasta:

11.2. Seniorikahvila (Hamina)

16.10. Hyvän olon kerho. (Karhula

30.10  Hyvän olon kerho (Kotka)

Muistojen Talon kahvila oli avoinna yleisölle maanantaista perjantaihin klo 11–15. Normaalin aukioloajan ulkopuolella Talossa järjestettiin yksityistilaisuuksia ja erilaisia tapahtumia tarjoiluineen. Myös jäsenyhdistykset kokoontuivat iltaisin. 

Ryhmät

Säännöllisesti kokoontuvina ryhminä jatkoi vuonna 2014:

Käsityöryhmä (Tekee luovasti omista lähtökohdista perinteeseen ja ajankohtaan soveltuvia käsitöitä.)

Muistojen Talon kuoro (Lauletaan kansanlauluja ja ikimuistoisia musikaali- ja viihdesävelmiä.) Kuori esiintyi City kodissa Kotkassa 31.3. Kotka kodissa 6.5., Kotkan Konserttitalolla 22.5., Paimenportin hoivakodissa 7.10. sekä Muistojen Talon pikkujoulujuhlassa 3.12.

Kirjallisuuspiiri (Käsitellään ryhmän itse valitsemia teoksia.)

RTRT-yhdistelmäryhmä ( Muistoista voimaa omaishoitoon) kokoontui 9 kertaa vuonna 2014, joista viimeinen tapaaminen oli 21.5.2014 jo perinteeksi muotoutunut Picnik- tapahtuma Katarinan Meripuistossa. RTRT - ryhmän tapahtumista koottiin myös valokuvakirja ”Muistoista voimaa”.

Muistojen teatteri. Muistojen teatteri on esittänyt esittäjiensä omiin muistoihin pohjautuvaa näytelmää "MUISTATHAN KAI?" seuraavissa paikoissa:

 6.3 Eskolan vanhainkoti

19.3 Haminan museon vintti

20.3  Kotkan kaupungin kirjasto

25.3 Paimenportin vanhainkoti

11.9 Kotkan kaupungin kirjasto

 5.10 Nelosteatteri (Vanhustenviikon esitys)

20.10 Pyhtään hoivakoti Hoivahovi

25.10 Mikkelin kaupungin päiväkeskus

Lisäksi Muistojen Talolla kokoontui säännöllisesti seuraavat yhteisöjäsenryhmät:

Kotkan Antiikki-, taide- ja keräily-yhdistys Nostalgia r.y

Kotkan Reumayhdistys ry.

Kotkan  Epilepsiayhdistys ry.                                    

Kymenlaakson  omaishoitajat ja läheiset ry.

Kotkan seudun diabetesyhdistys ry

Kotkan Hengitysyhdistys ry

Kansainvälinen yhteistyö/ EU-projekti

Muistoista Voimaa Omaishoitoon/ RTRT-projektin jatkoprojekti RYCT-Training 2012-2014.

Muistojen Talo osallistui ulkojäsenenä Euroopan muistelutyöverkoston jatkoprojektiin, joka on koulutuspainotteinen.  Projektin päätöseminaari ” Remembering Yesterday, Caring Today, Reminiscence in Dementia Care  järjestettiin Greenwichin yliopistossa 26.6.2015 ja Partneritapaaminen Lontoossa 27.- 29.6.Tapaamiseen osallistui  Varpu Vistala.  Partneritapaamisessa kuultiin yhteenvetoa partnerimaiden kokemuksista Training projektista ja suunniteltiin jatkoprojektia. Muistojen Talon englanninkielinen digitarina sai ensiesityksensä tilaisuudessa.  Muistojen Talon osuus on näyttävästi esillä myös projektin nettisivuilla www.europeanreminiscencenetwork.org.

Julkisuus ja tiedottaminen

Vuonna 2014 Muistojen Talon toiminta ja tapahtumat saivat julkisuutta sekä valtakunnallisissa lehdissä että paikallislehdissä.

1. HUUMA-lehti: Aino Antin:"Huumantunut" Teatterintekijä muistojen vietävänä

2. MUISTI-lehti 2/2014. Minna Huuhka:  Lumottuja hetkiä

3. PROUDAGE-lehti VOL.4. Tiina Ruulio: Voimaa muistoista

4. REPLIIKKI-lehti 4/ 2014. Leonie Hohenthal-Antin: Senioriteatterin monet kasvot

5. KANSALAISFOORUMI-lehti 2013 - 2014: Leonie Hohenthal-Antin: Luova muistelu sukupolvien yhdistäjänä

6. GERONTOLOGIA- lehti 1/ 2014. Leonie Hohenthal-Antin: Muistoista voimaa

omaishoitoon - luovat menetelmät muistisairaiden tukena

7. GERONTOLOGIA-lehti 4/2014. Eija Kaskiharju: Luovia menetelmiä muistelutyöhön

8. GERONTOLOGIA-lehti 4/2014. Annikka Immonen: Eläkkeelle - muistoista voimaa elämän siirtymävaiheeseen

Vuoden aikana Muistojen Talossa järjestettiin tiedotustilaisuuksia näyttelyiden ja tapahtumien yhteydessä.

Facebook- sivut avattiin syksyllä 2014.

Kotisivut päivitettiin ja talon toiminnasta kertova Digitarina käännettiin englannin kielelle.

Muistat Siä Viel ’Muistelukävely vanhassa Kotkassa’ – valokuvakirjan Muistojen Talolle valmisti sosionomiopiskelija Maarit Lappalainen.

 

Muistojen Talon Kannatusyhdistys ry:n hallitus 2018:

Tuula Kumpunen puheenjohtaja
Tuula Karttunen varapuheenjohtaja
Leonie Hohenthal-Antin jäsen
Anja Hyvönen jäsen
Pirkko Kampman jäsen
Eeva Linkola jäsen
Varpu Vistala jäsen
Seppo Pajukari varajäsen
Leena Linnalaakso varajäsen, sihteeeri